Saturday, June 25, 2011

Pinoy Katext 105

105
"Huwag mong samantalahin ang kahinaan
ng isang tao lalo na kung alam mong ikaw ang kahinaan niya."

No comments:

Post a Comment