Sunday, September 4, 2011

Pinoy Text 172

UAAP Banat Style - National University

NU: Sa N.U. ka ba nag-aaral?


Gusto ko sana magkasama tayo,


just me N U..

:)

No comments:

Post a Comment