Monday, September 19, 2011

Pinoy Text 187

Teacher: Juan! Bakit puro pagmamahal ang sagot mo dito sa test paper mo??

Juan: Kasi po, sabi ng mga magulang ko, kailanman, hindi naging mali ang pagmamahal..

-tama?? xD

No comments:

Post a Comment