Sunday, September 25, 2011

Pinoy Text 193

"Alam nating lahat na kung HIPON ka, patapon ang mukha mo pero panalo ang katawan mo.

Kung LOLLIPOP ka naman,
patapon ang katawan mo pero panalo ang mukha.

Kung patapon na ang mukha pati katawan mo, dapat maging BULALO ka -- panalo ang utak.

Pero kung patapon ang katawan, ulo at utak mo, ipagdasal mong ikaw ay isang BUKO, malinis ang kalooban."

xD

No comments:

Post a Comment