Saturday, October 15, 2011

Pinoy Text 213

Handa akong takbuhin ang mundo..Basta ang finish line sa puso mo..

:)

No comments:

Post a Comment