Thursday, January 5, 2012

Pinoy Text 255

"kanda naman akong sumalo...

bakit ayaw mong mahulog.." :(


No comments:

Post a Comment