Thursday, November 17, 2011

Pinoy Text 245

"Hindi mo dapat iyakan ang nakaraan. Isipin mo bakit sa harap nakalagay ang mata? Iyon ay para lagi mong makita ang hinaharap.."

- Doraemon

No comments:

Post a Comment