Friday, November 18, 2011

Pinoy Text 246

Hindi makapagtimpla ng juice si Inday.
Tahinik lang siyang nakatitig sa bote ng juice.

Dahil nakasulat: concentrate

xD

No comments:

Post a Comment